Kontakt

02 2092 0888 info@kraussro.sk

KRAUS Glas Beschlaege, s. r. o.
Hrachová 14/C
821 05 Bratislava
Slovensko

IČO: 45421692
IČ DPH: SK2022984205

Výdaj tovaru:
Pondelok - Piatok 8:00 – 15:00

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63466/B Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 2